+40 351 100 200
  • English Ramada Plaza Craiova
  • Site Romana Ramada Plaza Craiova

RAMADA PLAZA CRAIOVA - GDPR

Protejarea datelor dumneavoastră în timpul utilizării site-ului www.ramadaplazacraiova.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute de Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, respectiv:

  1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita JIUL S.A. CRAIOVA și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc.
  7. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informații de la dumneavoastră astfel:

Când completați formular din pagina ”Contact” de pe www.ramadaplazacraiova.ro, ne transmiteți adresa de e-mail, telefonul, numele și prenumele;

Când faceti o rezervare, ne furnizați informații precum camera dorita, adresa personală, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor:

Să furnizăm și să menținem serviciile noastre la cele mai bune standarde

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite, prin canale de comunicare electronică (email/SMS), newslettere generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale asemănătoare, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător, pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal pe servere securizate, folosind algoritmi de criptare și asigurând redundanța stocării.

Confidențialitatea minorilor

Serviciul nostru nu se adresează persoanelor sub 18 ani ("Copii").

Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient că copilul / copiii dvs. ne-au furnizat date personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă constatăm că am colectat date personale de la copii fără verificarea acordului părinților, luăm măsuri pentru a elimina aceste informații de pe serverele noastre.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Pentru orice informații privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor, Eupack-ID SRL, dpo@eu-gdpr.ro, tel: 0726.260.000 sau Recepției Operatorului. Pentru plângeri privind modul de prelucrare a datelor personale vă puteți adresa ANSPDCP (www.dataprotection.ro, e-mail dpo@dataprotection.ro, tel. +40318059211).

Rezervă acum

Acest site nu folosește cookie-uri.

Prin continuarea navigării pe site, este necesar să acceptați politica noastră de confidențialitate.